Presentert over tre sider

Diakonhjemmet hage er presentert over tre sider i Grønn Byggallianse sitt nye magasin.

Magasinet var innstikk i Dagens Næringsliv 13. desember 2018, og har et ekstra stort opplag siden det skal distribueres på alle Grønn Byggallianse sine arrangementer og kurs i 2019. 

Her kan du lese magasinet – se side 18-19 og 32.

Grønn Byggallianse er et nettverk bestående av de største norske eiendomsaktørene. Organisasjonen ønsker å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft blir det selvfølgelige valget for alle. Grønn Byggallianse drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM, og har aktiviteter knyttet opp mot nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling etc. 

Sammen med Norsk Eiendom har Grønn Byggallianse også utviklet Eiendomssektorens veikart mot år 2050. Et dokument som Diakonhjemmet også har sluttet seg til. 

Her kan du se en oversikt over medlemmer i Grønn Byggallianase

Katharina Th. Bramslev (t.v.) er daglig leder og Hege Schøyen Dillner, konserndirektør i Veidekke ASA er styreleder i Grønn Byggallianse. Foto: Grønn Byggallianse.

Siste nyheter

;