Et veldig tydelig signal til politikerne

- Det at et så stort utbyggingsprosjektet arbeider med en BREEAM-sertifisering er et veldig tydelig signal til politikerne om at utbygger tar samfunnsansvar og miljø på alvor.

Det sier prosjektleder Inès Carlton ved Golder. Carlton er imponert over engasjementet hun møter i planleggingen av Diakonhjemmet hage. For det er et omfattende arbeid som er satt i gang. Dette handler om mye mer enn bare miljø.

Carlton er rådgiver og revisor for BREEAM, og er tilknyttet Golder, et av verdens største konsulentselskap innen blant annet miljø og geoteknikk.

- BREEAM-sertifiseringen fokuserer både på miljø, samfunn og økonomi. Dette handler ikke om grønne bygg, men om gode bygninger, som er bærekraftige og gode både for miljø, mennesker og økonomi, forteller hun.

Det største prosjektet i Norge

- Diakonhjemmet hage skal sertifiseres gjennom det som heter BREEAM Communities. Dette blir sannsynligvis det første prosjektet sertifisert i Oslo, og det største prosjektet i hele Norge, forteller Inès Carlton.

Inne på et sommervarmt kontor hos Diakonhjemmet Eiendom finner vi Carsten Fredrik Rønning, han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og er engasjert for å holde i trådene rundt BREEAM og Diakonhjemmet hage.

- Det er spennende – og veldig omfattende! Men heldigvis har Eiendom gjort et grundig arbeid før jeg begynte, forteller han.

BREEAM betyr at utbygger må forplikte seg til en del tiltak. For hvert tiltak utbygger gjennomfører får man poeng. Og ut fra denne poengsummen får man en karakter på bygget eller området.

Alle disse tiltakene må dokumenteres, og det er dette Rønning nå jobber med.

- Deler av sertifiseringen går for eksempel på å støtte opp under samfunnets behov innen utdanning, helse og omsorg. Her scorer Diakonhjemmet svært høyt naturlig nok.

Helhetlig tankegang

- Andre deler av sertifiseringen handler om alt fra teknisk infrastruktur til involvering av ansatte og beboere. I det som blir første av i alt tre faser, som vi håper å ha klar før sommerferien, skal vi dokumentere i alt 11 ulike temaer.

- Det fascinerende er at du får et veldig godt bilde av helhetlig tankegang gjennom hele prosjektet. Bærekraft-aspektet er ikke et skippertak på slutten av et byggeprosjekt, men noe som gjennomsyrer all planlegging, sier Carsten Fredrik Rønning.

Dokumentasjonen som samles inn skal sendes til BREEAM Communities revisor i Norge, som deretter sender dette videre for godkjenning i England. Først da får Diakonhjemmet tildelt sine poeng som viser hvor høyt opp på BREEAM-skalaen Diakonhjemmet hage kommer.

Men før den tid er det en god del arbeid som skal gjøres i Diakonveien 10.

Siste nyheter

;