Blant de første med omfattende bærekraft-sertifisering

Diakonhjemmet hage har fått godkjent første fase av BREEAM Communities – et internasjonalt sertifiseringssystem for bærekraft ved større områdeutviklinger.

Interimsertifikatet som viser at første av tre faser i BREEAM Communities er godkjent. Fra venstre prosjektleder Jon R. Solsrud, forstander og adm. direktør Ingunn Moser og eiendomssjef Bjørn Knutsen.

Interimsertifikatet som viser at første av tre faser i BREEAM Communities er godkjent. Fra venstre prosjektleder Jon R. Solsrud, forstander og adm. direktør Ingunn Moser og eiendomssjef Bjørn Knutsen.

– Dette er historisk. Vi er blant de aller første i Norge som får dette på plass, sier Carsten Fredrik Rønning, som har vært sentral i arbeidet med søknad om sertifisering.

– Dette har i aller høyeste grad vært teamarbeid – hele eiendomsavdelingen har vært med både i utvikling og drift. Det har vært mange utfordringer i en komplisert og mangesidig prosess der kravene til dokumentasjon har vært svært strenge. Samtidig har vi sett at dette er et veldig godt verktøy, og det er gøy og motiverende å se at vi får det til, sier Rønning. 

BREEAM Communities tar for seg fem temaer: ledelse og medvirkning, transport og mobilitet, ressurser og energi, arealbruk og økologi, og sosial og økonomisk bærekraft. Verktøyet skal sikre at de ambisjoner man setter for et prosjekt, følges opp, systematiseres, gjennomføres og etterprøves. 

– Diakonhjemmet hage er nå ferdig med det første av tre trinn i sertifiseringen, og vi har fått et interimsertifikat som viser at vi har fått godkjent alle påkrevde prinsipper og planer for områdeutviklingen. Nå går vi i gang med fase to og tre, og vi tar sikte på beste karakter når alt er ferdig, sier Rønning. 

 

– Gledelig og inspirerende

– Det er svært gledelig og inspirerende å få sertifiseringen for første fase av arbeidet med utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage bare en uke etter at reguleringsplanen for området ble vedtatt, sier Ingunn Moser, forstander og adm. direktør ved Diakonhjemmet.

–  Vi har jobbet lenge med begge deler, og nå har vi rundet to milepæler på kort tid! Men Breeam Communities-standardene gjelder selvsagt ikke bare for prosjektet Diakonhjemmet hage. Vi må ha samme ambisjoner og forpliktelser for hele området på Steinerud og for alle steder vi har virksomhet, legger Moser til. 

 

Engasjement for vern om skaperverket

I Diakonhjemmets strategiplan for 2020-2030 er et av de sentrale målene at Diakonhjemmet skal være en pådriver for bærekraft. 

– Vi har forpliktet oss på en miljøsatsing med høye ambisjoner for bærekraftig forvaltning og utvikling av eiendommer og infrastruktur. Diakonhjemmet skal bidra til bærekraft i vid forstand, og vi oppfatter det som både et diakonalt anliggende, og en del av samfunnsoppdraget. Det kommer for eksempel til uttrykk i både Diakonhjemmets formål, og i Den norske kirkes definisjon av diakoni, hvor vern om skaperverket inngår sammen med nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kamp for rettferdighet, understreker Ingunn Moser. 

 

Pådriver og samarbeidspartner

Diakonhjemmet ønsker å være en aktiv pådriver og samarbeidspartner i gode iniativ for vern om skaperverket. Her kan du lese mer:  

Diakonhjemmet bygger felles energisentral. 

Diakonhjemmet Sykehus har siden juni 2017 vært miljøsertifisert etter den internasjonale ISO-standarden for miljøledelse, ISO 14001.

VID har blitt miljøfyrtårn. 

Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge 10 strakstiltak for grønne bygg.

Diakonhjemmet er ny partner i «Næring for klima». Avtalen forplikter Diakonhjemmet til å bidra for å gjennomføre Oslos klimamål. 

Diakonhjemmet er støttespiller for Oslo som europeisk miljøhovedstad - og har forpliktet seg til programerklæringen. 

Relaterte nyheter

;