Har byggeklare tomter for sykehjem, videregående skole og flerbrukshall

Diakonhjemmet har byggeklare tomter regulert for sykehjem, videregående skole og flerbrukshall. Det er unikt – i en by som er i manko på både tomter og kapasitet.

I dette området skal deler av utbyggingen foregå. Nærmest sees taket på Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole.Foto: Jonas Utaker

I dette området skal deler av utbyggingen foregå. Nærmest sees taket på Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole.Foto: Jonas Utaker

Reguleringsplanen for utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage ble vedtatt av Oslo Bystyre 6. mai. Prosjektet omfatter totalt ca 100.000 kvadratmeter på ca 45 av 130 mål på Diakonhjemmets eiendom på Steinerud i Oslo, og består av mange deler som er regulert til ulike formål. Her skal det bygges blant annet campus for høgskoler, studentboliger og servicetilbud som butikker og spisesteder. 

Og – det er satt av plass, og regulert for blant annet et nytt sykehjem, en videregående skole og en flerbrukshall. 

Den muligheten finnes ikke mange steder i Oslo.

Innenfor en radius på 100-200 meter

– Vi har ikke bare byggeklare tomter. Aller viktigst for Diakonhjemmet er det vi ønsker å få til i og mellom husene – for å utnytte unike fagmiljø og koble sammen tjenestetilbud som alle ligger i en radius på 100-200 meter. På den måten kan vi for eksempel skape gode overganger og ikke måtte flytte folk unødig og trekke dem ut av hjem og nærmiljø for å gi dem den hjelpen de trenger. Innenfor den samme radiusen kan vi også by på samarbeid med utdanningsinstitusjoner om studenter i praksis, fagutvikling og forskning, sier Ingunn Moser, forstander og adm.direktør ved Diakonhjemmet.

– Som et konkret eksempel kan jeg nevne at vi  snart flytter alderspsykiatrisk avdeling og psykiatrisk poliklinikk fra Tåsen til Diakonhjemmet. Denne vil da ligge i umiddelbar nærhet både til de 124 omsorg+-leilighetene som skal stå ferdig i høst, og til tomten som er regulert for sykehjem, og kunne dele spesialistkompetanse og fagmiljø med tilbudene i primærhelsetjenesten. 

Unik campus

En del av tomten er regulert for en videregående skole. Dette er gjort for å svare på Oslo sitt behov for flere plasser i videregående skole, og særlig med helse- og oppvekstfaglig profil. Her ligger mulighetene til rette for skolefaglig samarbeid med helsefaglige institusjoner som også kan være med og utvikle nye utdanningstilbud som praksisfeltet og arbeidslivet har behov for.

– Vi ønsker å tenke helhetlig. Med en videregående skole kan vi få  hele verdikjeden fra videregående skole til høyere utdanning  på vår campus. Vi kan  se utdanningsløpene i sammenheng. Vår ambisjon er å være et utprøvingsområde for morgendagens helse, omsorg og utdanning. 

I tilknytning til videregående skole foreligger det planer om å bygge en flerbrukshall.

– Den er også viktig for oss, fordi vi vet at hall-kapasiteten er sprengt i denne delen av byen. Flerbrukshallen kan også leies ut til lokalmiljøet. Det er  viktig for oss å åpne opp og invitere nabolaget inn på området – for å benytte bibliotek og kulturarenaer og ta del i ulike servicetilbud og spisesteder, som også vil bli en del av utbyggingen, sier Ingunn Moser.

 

Kartet viser de ulike feltene i godkjent reguleringsplan for Diakonhjemmet hage.
Kartet viser de ulike feltene i godkjent reguleringsplan for Diakonhjemmet hage.

Siste nyheter

;