Kranselag for Steinerud Omsorg+

762 mennesker har til nå vært involvert i byggeprosjektet Steinerud Omsorg+. Før alt står ferdig i september vil mer enn 1000 mennesker ha utført sine tjenester i bygget. Ikke rart det vanket mange godord og takk under kranselaget onsdag 26. februar.

Bjørn Knutsen fra Diakonhjemmet (t.v.) og Trond Fjeldheim fra entreprenør Strøm Gundersen AS holdt begge en kort takketale til arbeiderne før pølsefesten startet.

Bjørn Knutsen fra Diakonhjemmet (t.v.) og Trond Fjeldheim fra entreprenør Strøm Gundersen AS holdt begge en kort takketale til arbeiderne før pølsefesten startet.

Som tallene sier er det å reise et bygg med 124 omsorgsleiligheter og fellesområder et gedigent puslespill. Svært mange yrkesgrupper er involvert for å levere sine tjenester, og det er en logistikkutfordring å få alt levert i riktig rekkefølge og til riktig tid.

Rundt 130 arbeidere er daglig i sving i bygget, som skal stå innflyttingsklart om noen måneder. Trond Fjeldheim i Strøm Gundersen AS fortalte at de holder fremdriftsplanen, men at de når går inn i noen hektiske måneder for å få alt på plass.

Serveringen var enkel – men populær – pølser, brus og kaffe. Rundt 150 arbeidere og gjester var møtt fram til kranselaget.

Her kan du se en timelapse av hvordan Steinerud Omsorg+ har reist seg fra første spadetak. 

Her kan du møte anleggsleder Kenneth og høre han fortelle om hvilke utfordringer de støter på underveis i byggeprosessen:

Her kan du møte Kristin som holder styr på alle gutta på byggeplassen: 

Her kan du se en liten film om hvordan området så ut før byggearbeidene tok til:

Hvis noen lurer på hva et kranselag er - så er dette definisjonen i Wikipedia:

«Kranselag, også kalt sperreskål eller mønsåsfest, er en gammel byggetradisjon som gikk ut på at snekkerne setter opp en krans eller busk i mønet når huset var under tett tak. Byggherren spanderte så en fest på snekkerne innen en uke. Holdes festen i tide henges det til takk opp flagg eller en blomsterkrans på et synlig sted, vanligvis i mønsåsen på saltak, ellers i et hjørne av flattaksbygg. Dersom dette ikke gjøres innen en uke etter kransen/busken er reist, vanker det i stedet en fillemann eller mønsåskall. Tradisjonen har røtter som lar seg spore tilbake til Sentral-Europa omkring 1400-tallet.»

 

Siste nyheter

;