Miljø-karakter: Outstanding!

Utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage får høyeste karakter – Outstanding – i første fase av miljøsertifiseringen BREEAM Communities.

Får høyeste karakter i miljøsertifisering

Får høyeste karakter i miljøsertifisering

BREEAM Communities er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftmål for større områdeutviklinger. 

Sertifiseringsprosessen går over tre trinn. Trinn 1 er nå ferdig med følgende resultat:

  • 11 av 12 obligatoriske krav godkjent
  • 91% alle frivillige krav i trinn 1 godkjent 
  • Karakter: Outstanding, som er høyeste karakter. 

Det er kun én prosent av de byggeprosjektene som gjennomfører BREEAM Communities i hele verden, som får denne toppkarakteren. 

– Dette er ganske enestående, og det viser bare hvilket solid arbeid som har vært lagt ned i planleggingen av Diakonhjemmet hage gjennom mange år, sier Jon R. Solsrud og Carsten F. Rønning ved Diakonhjemmets eiendomsavdeling.

De understreker begge at svært mye arbeid gjenstår med fase to og tre i sertifiseringsprosessen, men de er veldig fornøyd med at nå er dette en helhetstanke som nå er innarbeidet. 

–  For oss er BREEAM Communities en del av løsningen – ikke en del av problemet. Vi har satt oss svært høye mål. Diakonhjemmet har nå sagt at ambisjonsniået for hele utbyggingen skal være minst Excellent, som er det nest høyeste nivået. 

Diakonhjemmet hage er det første utbyggingsprosjektet som sertifiseres etter BREEAM Communities standarden i Oslo, og det største utbyggingsprosjektet i Norge. 

– I og med at vi er pionerer så må vi faktisk være med på å utvikle standarden. Dette arbeidet har ikke vært gjort i Norge tidligere, og det kompliserer selvsagt arbeidet. Men samtidig er det en spennende utfordring, og det er jo litt stilig at det er Diakonhjemmet som viser vei, sier Solsrud og Rønning. Begge er også enige om at sertifiseringsmetodikken er godt verktøy i seg selv ved områdeplanegging.

Engasjement for vern om skaperverket

Diakonhjemmet ønsker å være en aktiv pådriver og samarbeidspartner i gode iniativ for vern om skaperverket:  

Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge 10 strakstiltak for grønne bygg.

Diakonhjemmet er ny partner i «Næring for klima». Avtalen forplikter Diakonhjemmet til å bidra for å gjennomføre Oslos klimamål. 

Her kan du lese årsrapporten for Næring for klima, der Diakonhjemmet blir fremhevet flere steder. 

Diakonhjemmet er støttespiller for Oslo som europeisk miljøhovedstad - og har forpliktet seg til programerklæringen. 

Diakonhjemmet er også nominert til Oslo Miljøpris for 2019. Vinneren kåres 5. juni i Oslo rådhus. 

 

Ambisjonsniået for hele utbyggingen av Diakonhjemmet hage skal være minst Excellent.

Siste artikler