Reguleringsplanen for Diakonhjemmet hage vedtatt

Bystyret i Oslo har vedtatt reguleringsplanen for Diakonhjemmet hage. – Dette er en stor milepæl for Diakonhjemmet. Nå skal vi gjøre det vi kan for at dette blir til glede for hele byen vår, sier forstander og adm.direktør Ingunn Moser.

Diakonhjemmet hage skal bli et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for framtidas helse, omsorg og velferd, og et nærmiljø for de som bor her. Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet

Diakonhjemmet hage skal bli et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for framtidas helse, omsorg og velferd, og et nærmiljø for de som bor her. Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet

– Det har vært utrolig spennende helt fram til siste slutt og vi takker alle som har jobbet sammen med oss for å få dette vedtaket på plass! Vi gleder oss til endelig å komme ordentlig i gang med utviklingen av området – og av utdanning, helse og omsorg for framtida, sier forstander og adm.dir Ingunn Moser.

Diakonhjemmet hage er et utviklingsprosjekt innenfor et område på rundt 40 mål på Steinerud i Oslo, med satsning på utvikling og nyskaping av tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Utviklingen av Diakonhjemmet hage tar utgangspunkt i stiftelsens formål og strategiplan 2020-2030.

Diakonhjemmets eiendom er på ca 130 mål, rundt 40 av disse omfattes av reguleringsplanen. Forklaringen til de ulike feltene (A–F) står nedenfor.
Diakonhjemmets eiendom er på ca 130 mål, rundt 40 av disse omfattes av reguleringsplanen. Forklaringen til de ulike feltene (A–F) står nedenfor.
100.000 kvadratmeter mangfold

Prosjektet Diakonhjemmet hage på Steinerud i Oslo er totalt på ca 100.000 kvadratmeter, og består av mange deler. Dette skal bli et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for framtidas helse, omsorg og velferd, og et nærmiljø for de som bor her. Et godt sted å arbeide, studere og bo. Det er summen av alle disse delene – og samvirket mellom dem – som gjør dette prosjektet unikt. 

Her kan du være med på en flytur over det som skal bli Diakonhjemmet hage.

Her er en oversikt over de ulike feltene og hva slags formål de skal reguleres for – se kart:

Felt A: Boligbebyggelse: planlagt 255 nye boliger pluss en ny barnehage.

Felt B: Institusjon: her planlegges nytt sykehjem 

Felt C: Institusjon: Steinerud Omsorg+. Byggearbeidene startet september 2018 og bygget skal stå ferdig høsten 2020. Her kan du se en timelapse-video som viser byggingen av Steinerud Omsorg+ – i løpet av noen minutter. 

Felt D: Her skal det bygges campus for høgskoler, og har planer for videregående skole og flerbrukshall, høyblokk med studentboliger, en ny universelt utformet Diakonhjemmet T-banestasjon, som skal erstatte dagens stasjoner på Frøen og Steinerud, spisesteder og ulike servicetilbud.  

Felt E: Her vil det også bli være plass til campus for høgskoler, servicetilbud innen helse og trening, kontorer, bevertning etc. 

Felt F: Parkområde

Fra før har vi på den 130 mål store eiendommen sykehus, apotek, omsorgstjenester, VID vitenskapelige høyskole, boliger og barnehager  

Første del av Diakonhjemmet hage er byggingen av Steinerud Omsorg+. 124 omsorgsleiligheter står ferdig høsten 2020. Illustrasjon: Lund & Slaatto
Første del av Diakonhjemmet hage er byggingen av Steinerud Omsorg+. 124 omsorgsleiligheter står ferdig høsten 2020. Illustrasjon: Lund & Slaatto
Miljøsertifiseres etter BREEAM Communities

Diakonhjemmet hage er et enormt løft som handler om både utbygging og utvikling - vi ønsker å utvikle bærekraftig omsorg – sosialt, økonomisk og økologisk. 

Alle de kommende byggene skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR standard, i tillegg skal hele utbyggingen i Diakonhjemmet hage bærekraftsertifiseres etter BREEAM Communities – og dette er Norges største utbyggingsprosjekt som sertifiseres etter denne standarden.

«Her kan du leve miljøvennlig fra du er 1 til 100 år« – les omtalen av Diakonhjemmet hage på Klima Oslo sine nettsider. 

Les mer om den unike energisentralen som nå bygges ferdig – der geovarme og gjenbruk av overskuddsvarme fra sykehuset skal gjøre nye energigjerrige bygg tilnærmet selvforsynt med energi til varme /kjøling.

Relaterte artikler