Slik vil Omsorg+ se ut

Åtte måneder før Steinerud Omsorg+ er innflyttingsklart ble de første stillasene fjernet. Slik vil bygget se ut.

Stillaset er tatt ned fra A-bygget i Steinerud Omsorg+.

Stillaset er tatt ned fra A-bygget i Steinerud Omsorg+.

Steinerud Omsorg+ inneholder 124 omsorgsleiligheter. Omsorg+ er boliger tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har utfordringer med å bo i egen bolig.

Byggearbeidene startet i september 2018, og leilighetene skal stå ferdig i september 2020. I midten av januar ble de første byggestillasene fjernet, og dermed kan du nå se hvordan bygget bli seende ut fra utsiden. Det gjenstår fremdeles en god del arbeider inne i bygget, og vinduer og balkonger skal monteres. Men arbeidet med bygget er i rute.

HER kan du lese mer om geovarme og den unike energisentralen som bygges for å varme opp dette bygget. 

HER kan du lese mer om den omfattende miljøsertifiseringen av omsorgsboligene, som er del av Diakonhjemmets satsing på bærekraftig utvikling av Diakonhjemmet hage. 

 

Siste artikler