Støttespiller for miljøhovedstaden

Diakonhjemmet er støttespiller for Oslo som europeisk miljøhovedstad - og har forpliktet seg til programerklæringen.

I konkurranse med 13 andre byer ble Oslo valgt til europeisk miljøhovedstad for 2019.

I konkurranse med 13 andre byer ble Oslo valgt til europeisk miljøhovedstad for 2019.

Fredag 4. januar ble Oslo offisielt utnevnt til europeisk miljøhovedstad 2019. I løpet av året vil Oslo være ambassadør for godt klima- og miljøarbeid og dele smarte løsninger med andre byer.

Oslo er etter mange års innsats blitt en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige miljøbyer. EU kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019 i skarp konkurranse med 13 andre byer. 

– Når Oslo har vunnet europamesterskapet for grønne byer er det et resultat av hardt arbeid og godt samarbeid med Oslos næringsliv, frivillige organisasjoner og ikke minst innbyggerne over mange år, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Hovedmodellen for miljøhovedstadsåret er dugnad. 180 samarbeidspartnere – grasrotorganisasjoner, næringslivsaktører, kunnskaps- og samfunnsinstitusjoner –  bidrar med over 350 arrangement i programmet. Miljøhovedstadsåret handler om å mobilisere, inspirere og spre kunnskap for å øke takten i den grønne omstillingen.

Her finner du oversikt over arrangementer. 

Her kan du lese programerklæringen for miljøhovedstadsåret. 

Her kan du se liste over hvem som er samarbeidspartnere og støttespillere.

Her kan du lese EUs begrunnelse for å velge Oslo som miljøhovedstad. 

Siste nyheter

;