Diakonale stemmer

Diakonhjemmet er på jakt etter nye stemmer – stemmer som kan bringe til torgs noe av det engasjementet som finnes i våre virksomheter. Et engasjement som fortjener å bli hørt!

Utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage handler ikke bare om bygninger – det handler i aller høyeste grad også om hva som skal foregå i og mellom bygningene. Hva ønsker man å få til? Hva drømmer man om å få på plass? Og hvordan tenker de som planlegger?

Her på denne blogg-arenaen vil du få møte noen av disse stemmene. Flere vil komme til etterhvert.

Har du spørsmål eller vil du delta? Ta gjerne kontakt med paal.berg@diakonhjemmet.no

;