Elisabeth Aaberge

Miljø

Elisabeth Aaberge

Miljørådgiver Diakonhjemmet sykehus

Min blogg

Jeg er opptatt av å få økt klima- og miljøbevisstheten i alle ledd i virksomheten, slik at det å ta hensyn til miljøet blir en naturlig del av arbeidet. Jeg vil skrive om arbeidet med å lage systemer i sykehusdriften som gjør at vi inkluderer miljøhensyn på enklest mulig måte.

;