Hans Morten Haugen

Diakoni

Hans Morten Haugen

Professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole

Min blogg

Jeg er opptatt av de sosiale og miljømessige mulighetene som Diakonhjemmet hage åpner for; det å initiere noe nytt gir alltid større muligheter enn å flikke på noe gammelt.

;