Elisabeth Aaberge

Miljø

Elisabeth Aaberge

Miljørådgiver Diakonhjemmet sykehus

Fornøyelig om klimadiskusjoner

Har du fått med deg denne?

Fornøyelig om klimadiskusjoner

Fornøyelig om klimadiskusjoner

Nylig hadde sykepleier og tegner Hanne Sigbjørnsen – Tegnehanne i Aftenposten – en fornøyelig tegneserie om noen av diskusjonene man kan komme opp i som klimaforkjemper.  Anbefalt lesning! 

Siste poster

;