Elisabeth Aaberge

Miljø

Elisabeth Aaberge

Miljørådgiver Diakonhjemmet sykehus

- Vi kan ikke sitte på hver vår tue

For min del har jeg gledet meg til 2019, og det tror jeg flere av byens miljøentusiaster også har gjort. I 2019 skal Oslo bære tittelen «Europeisk miljøhovedstad».  

Husker du Blekkulf? Han var min store helt da jeg gikk på barneskolen. Nå skal mine barn også få møte ham - under et av arrangementene i Miljøhovedstadsåret.

Husker du Blekkulf? Han var min store helt da jeg gikk på barneskolen. Nå skal mine barn også få møte ham - under et av arrangementene i Miljøhovedstadsåret.

Dette er hele byens år og drives frem av innovative næringslivaktører, grasrotorganisasjoner og engasjerte innbyggere. 

Diakonhjemmet er støttespiller for miljøhovedstaden, og stiller seg bak programerklæringen.

I programerklæringen står det at hele befolkningen skal engasjeres, med særlig fokus på barn og unge. Det er jo de som kommer til å oppleve konsekvensene av hva dagens generasjon foretar seg, eller ikke foretar seg. 

På åpningshelgen som var nå i helgen møtte mine barn Blekkulf.  Han var min store helt da jeg gikk på barneskolen.  Som Blekkulfs miljødetektiver i 1990 fikk vi notisblokker som helst ble brukt til å skrive lapper til biler som gikk på tomgang, med beskjed om at de måtte skru av motoren. Det er nå 30 år siden, og mye har skjedd siden da.  Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget med en halv grad, og CO2 utslippene globalt har nær doblet seg.  I oktober i fjor ferdigstilte FNs klimapanel sin spesialrapport om hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader heller enn 2 grader innen 2050, og hva som er konsekvensene av de to temperaturøkningene.  Anbefalingen var klar:  Det globale klimagassutslippet må reduseres med 40-50% i løpet av de neste 12 årene og deretter ytterligere reduksjoner hvert år.  Denne viktige beskjeden fra 2018 må vi ta med oss inn i miljøåret 2019.

Stiftelsen Diakonhjemmet og Diakonhjemmet Sykehus er to av mange samfunnsaktører som må samarbeide for å få til den omstillingen som trengs.  Sykehuset er fra før miljøsertifisert etter ISO 14001:2015, slik som de offentlige sykehusene.  Vi deltar i det nasjonale samarbeidet for å redusere klimafotavtrykket fra driften av sykehusene.  

I år har de ulike virksomhetene i Diakonhjemmet ambisjoner om å samarbeide mer på tvers for å bli bedre på miljøsatsingen vår. Vi har kommet langt i å tenke bærekraft og miljøkonsekvenser på de store utbyggingsprosjektene – som Diakonhjemmet hage.  Men i drift kan vi forbedre oss på hvordan vi sorterer avfall, vedlikeholder instrumenter og stille miljøkrav til de vi kjøper varer og tjenester av.  Omstillingen som samfunnet må gjennom for å begrense CO2-utslippene er et lass vi må dra sammen, og det klarer vi ikke når alle sitter på hver sin tue i hver sin sektor og jobber med de samme utfordringene. Ved å møtes kan vi lære av hverandre, og spille hverandre gode. Dette skal Diakonhjemmet nå bli bedre på!

Miljøhovedstadsåret danner en glimrende ramme for slikt samarbeid.  I året som kommer foregår det rundt 350 arrangementer i regi av Miljøhovedstaden.  De skal inspirere osloborgere og tilreisende til å delta i det grønne skiftet. Programmet ligger ute på www.miljohovedstaden.no, og spenner fra aktivitetsdager ved sjøkanten for barn og overskuddsbord til byggkonferanser. 

Miljøtiltak handler om langt mer enn kildesortering og redusere bruk av engangsprodukter. Ved å delta på et inspirerende arrangement og lære noe nytt, stiller alle sterkere til å bidra i det grønne skiftet som krever at hver og en bidrar. Generelt kunnskapsløft vil gjøre oss alle bedre i stand til å gjøre riktige valg for mennesker og miljø – både hjemme og på jobb.  

Selv har jeg som nyttårsforsett å etablere flere samarbeidsarenaer, og delta på minst fire av miljøhovedstadens arrangementer.  Jeg håper at flere blir med på å sette fokus på miljø i år, sammen med resten av byen.

Godt nytt miljø-år!

Siste poster

;