Hans Morten Haugen

Diakoni

Hans Morten Haugen

Professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole

Miljøvern er del av diakonien

Vern om skaperverket er en av diakoniens uttrykksformer, som tydeliggjort av Den norske kirke og stadig flere andre kirkesamfunn. Vern om skaperverket må praktiseres i de små sammenhenger – og de store. Miljøvennlige bygg er det mest konkrete området hvor miljøtiltak virkelig kan utgjøre en forskjell, i mange tiår – og kanskje hundreår – framover.

Vern om skaperverket må praktiseres i det store - og i det små...

Vern om skaperverket må praktiseres i det store - og i det små...

Jeg har som leder av Ressursgruppe for Grønn kirke i Oslo, Asker og Bærum (siden 2004) opplevd hvordan fellesrådene er frustrerte fordi det ikke finnes midler til ordentlige energieffektiviseringstiltak for uhensiktmessige kirkebygninger. Mye fyring for kråka blir resultatet. 

Å oppføre et bygg som ikke selv bidrar til utslipp, og som i beste fall kan produsere energi for andre, vil fremme vern om skaperverket. Gode romløsninger for utearealer kan også fremme sosial samhandling, og bidra til å skape små håpstegn på samfunn vi alle ønsker å leve i!

Siste poster

;