Elisabeth Aaberge

Miljø

Elisabeth Aaberge

Miljørådgiver Diakonhjemmet sykehus

Slik økte vi plastsorteringen på sykehuset

Diakonhjemmet Sykehus har siden 2017 jobbet med å øke plastsorteringen.  Målet var å øke plastsorteringen med 20% i forhold til nivået i 2016. Det klarte vi, og vel så det.

I veldig mange sammenhenger bruker vi plast på sykehuset. Alt som skal være sterilt er pakket i plast, og plasthasker bruker vi mye av.  Foto: Glenn Røkeberg/Diakonhjemmet Sykehus

I veldig mange sammenhenger bruker vi plast på sykehuset. Alt som skal være sterilt er pakket i plast, og plasthasker bruker vi mye av. Foto: Glenn Røkeberg/Diakonhjemmet Sykehus

Vi bruker mye plast på sykehuset. Siden vi ikke er en privat husholdning, inngår vi egne avtaler med avfallsleverandører. De blå og grønne posene som man bruker i husholdninger i Oslo kommune, bruker vi ikke på sykehuset, fordi søppelet vårt ender opp hos en annen leverandør. For å lære mer om hva som skjer med de grønne og blå posene, kan man gå på en av de åpne dagene på avfallsanlegget som Renovasjonsetaten arrangerer hver måned i 2019.  

Her skal jeg prøve å beskrive hva som skjer med plasten som sorteres på vårt sykehus. Andre sykehus kan ha andre avfallsleverandører, og andre avtaler. 

Alt som skal være sterilt

Hvor bruker vi  plast på sykehuset? Alt som skal være sterilt er pakket inn i plast.  Dette er plast som gjerne er limt sammen med papir.  Dessverre gjør limet at avfallet ikke kan gjenvinnes.  Hansker er også noe vi gjennom hele døgnet bruker mengder av.  Dette er en myk plast som man kan krølle sammen, men likevel ikke laget av et materiale som kan materialgjenvinnes per idag. 

Tekstiler som vi bruker, fraktes innpakket i plast. Denne plasten, og annen mykplast rundt på sykehuset, kildesorteres og leveres som en egen fraksjon kalt «mykplast» til vår avfallsleverandør. De selger dette videre til en fabrikk i Norge, der denne plasten blir smeltet om til svarte søppelsekker, i tillegg til «regranulat», som kan brukes i produksjon av nye plastprodukter. Det er denne plasten vi vil øke sorteringen av.  

Etter å ha ryddet opp i logistikken, ansvar for oppgaver og satt opp noen nye stasjoner, firedoblet vi mengden levert mykplast i 2017 sammenliknet med 2016. Selv om det betyr at vi har nådd målet vårt og mer til, jobber vi fortsatt med å sortere ut mer mykplast fra restavfallet, og evaluerer stadig rutinene vi har på dette området.  

Vaskemidler og kjemikalier

Sykehuset bruker mange forskjellige typer vaskemidler og kjemikalier. Ett kjemikalie vi bruker mye, er vaskemiddel til dekontaminatoren. Dekontaminatoren er en vaskemaskin for vaskefat, bekken, og andre ting som brukes i stell av pasienter, og som følgelig må vaskes hver dag. Produsenten av dette vaskemiddelet har investert i å finne emballasje som egner seg for materialgjenvinning.  Likevel har avfallsleverandøren vår kommet frem til at det ikke lønner seg å sende disse til å bli nye plastprodukter.  Vår avfallsleverandør sender derfor disse sammen med restavfallet vårt til "energigjenvinning", dvs forbrenning og fjernvarmeproduksjon. 

Vaskemiddelet som man bruker på kjøkkenet, derimot, kommer på mye større beholdere.  Disse blir nå samlet inn og sendt til Noreko.  Der vaskes de og sendes tilbake til produsenten slik at de kan fylles på nytt og selges igjen.  

Dette er kun noen eksempler fra en veldig lang liste med plastprodukter som sykehuset bruker.  Det jeg som miljøkoordinator ser og bare må erkjenne, er at mine kolleger har begrenset med tid til å sortere avfall i en hektisk hverdag.  En annen utfordring er at det kildesorterte avfallet også må oppbevares et sted som ikke utgjør en risiko for brann eller smittevern.  Plass og tid er ikke det vi har mest av på sykehus. Derfor må vi vite sikkert at avfallsfraksjoner som vi investerer i, faktisk blir materialgjenvunnet.  

Men i dag finnes det dessverre ikke nok løsninger for materialgjenvinning av alt det plastsøppelet som dannes hver dag både i næring og husholdninger.  Fortum investerer i en fabrikk på Østlandet for materialgjenvinning av plast.  Det er en start. 

Jeg håper at det utvikles flere løsninger for materialgjenvinning i Norge de kommende årene.  Helsevesenet blir en stor kunde.  

Ønsker du å vite mer eller utveksle erfaringer rundt plastsortering  - ta kontakt på epost elisabeth.aaberge@diakonsyk.no

Mer om gjenvinning: Frokostseminar «Smart avfallshåndtering i Oslo» i regi av Tekna.

Hva er plast?  

Plast er en blanding av polymer og tilsetningsstoffer.  Tilsetningstoffene varierer, og har mye å si for om plasten kan brukes på nytt etter vi kaster den. Gammel plast kan inneholde tilsetningsstoffer som idag er forbudt, fordi man etter flere år har sett at stoffene er farlige.  Ny plast skal ikke inneholde disse stoffene, men det avhenger av kompetansen til produsenten og kontrollen med produksjonslinjen. Miljødirektoratet hadde tema «Miljøgifter i plast» på miljøgiftkonferansen 2018.  Alle presentasjoner derfra ligger tilgjengelig på nett her, og selve konferansen kan du se på denne youtube-linken.

Siste poster

;