Idar Magne Holme

Samfunn

Idar Magne Holme

Adm.direktør/forstander Diakonhjemmet

Vi har ikke noe valg!

De som grunnla Diakonhjemmet, hadde et engasjement for mennesker som var rammet av sykdom, sult og fattigdom. Det å utdanne mennesker, drive sykehus og tilby omsorgstjenester har vært våre kjennetegn helt siden starten.

Diakonhjemmet skal ikke gjøre noe annet enn det vi har gjort siden 1890 - men verden rundt oss er forandret, og det får noen konsekvenser.

Diakonhjemmet skal ikke gjøre noe annet enn det vi har gjort siden 1890 - men verden rundt oss er forandret, og det får noen konsekvenser.

At vi nå har valgt å satse på miljø, betyr ikke at vi fra nå av skal gjøre noe annet enn det vi har gjort siden 1890. Det som er forandret, er at verden rundt oss er blitt annerledes – skaperverket er truet.

Derfor må vårt engasjement for medmennesker også omfatte vern om skaperverket. Noe annet ville være å svikte vårt oppdrag. Erkjennelsen av at vi står i en krise for alt liv på jorden, må prege valgene vi tar. 

Når vi nå skal gå i gang utbyggingen av Diakonhjemmet hage er derfor miljøambisjonene våre høyere enn noensinne.

Det må de være. Vi har ikke noe valg.

Siste artikler