Elisabeth Aaberge

Miljø

Elisabeth Aaberge

Miljørådgiver Diakonhjemmet sykehus

Vi har syklet - vi sykler - og vi kan sykle mer!

Diakonhjemmet ligger i et område som egner seg for sykling.  I gamle dager syklet budene for å hente melk på nabogården eller levere blodprøver.  Overlegen syklet til og fra jobb, og det gjør mange av overlegene våre i dag også. 

Overlege med hatt på sykkeltur. Burde vi ikke blåse liv i den gamle tjenestesykkelen - og satse på elsykler?

Overlege med hatt på sykkeltur. Burde vi ikke blåse liv i den gamle tjenestesykkelen - og satse på elsykler?

Mange sykler på sykehuset. Vi har gjort en undersøkelse som viste at rundt 30% av de ansatte sykler vanligvis til og fra jobb om sommeren. Diakonen vår er en ivrig syklist, og benytter sykkelen når han skal i møter på de forskjellige lokasjonene våre. 

Dessverre har ikke Diakonhjemmet lenger noen overordnet tjenestesykkel.  Flere av de som sykler når de har møter utenfor sykehuset, rapporterer at de tar bilen hvis de skal reise lenger enn komfort-avstand. Jeg lurer på om tiden er moden for å investere i Diakonhjemmets tjenestesykkel igjen. Samfunnet opplever en ny trend, der elsykkel-bruk erstatter bilbruk.  Fra 2015 til 2016 økte elsykkel-salget med 40%, og etter det har antallet leverandører økt så kraftig at man sluttet å telle.  

Jeg synes det er på tide at vi blåser liv i den gamle tjenestesykkelen, med et nytt ansikt. 

Diakonhjemmet kunne spart mange bilreiser hvis vi slang oss med på elsykkel-bølgen.  Den gamle tjenestesykkelen trenger en avløsning nå.

Rekonstruert tjenestesykkel utstilt i Diakonhjemmets «Historisk gang».  Sykehusdiakonen er en ivrig syklist.

Siste poster

;