Kontakt oss

Har du spørsmål om hva som skal skje videre i utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage 
kan du kontakte oss på: 
hage@diakonhjemmet.no