De endelige planene for utbyggingen er ikke ferdige – men slik ser en av arkitektene for seg at det kan se ut.                                     Illustrasjon: INNOVATIO

Informasjon om byggeaktivitet

Her finner du detaljert informasjon om byggeaktiviteter fram til de 124 omsorgsleilighetene står ferdig i november 2020. Hver 14. dag vil vi legge ut en mer detaljert melding om hva som skal skje av byggeaktivitet de kommende to ukene. 

Slik så det ut før byggingen startet