Fakta om Diakonhjemmet hage (DH)

 

BILDETEKST

Visjon

Diakonhjemmet hage skal være: 

... for på denne måten å bidra til å realisere Diakonhjemmets formål, visjon og strategiplan.

Vi skal skape en forsøksarena for nye helhetlige helsemodeller og innovative driftsformer som inkluderer stat, kommune og frivillig sektor:

Beskrivelser delprosjekter DH

Reguleringsplanen for Diakonhjemmet hage ble vedtatt av Oslo Bystyre 6. mai 2020.

Her er en oversikt over de ulike feltene og hva slags formål de er regulert for – se kart:

 

Felt A: Boligbebyggelse: planlagt 255 nye boliger pluss en ny barnehage.

Felt B: Institusjon: her planlegges nytt sykehjem

Felt C: Institusjon: Diakonveien Omsorg+. Byggestart september 2018. Ferdigstilt november 2020.

Felt D: Her skal det bygges campus for høgskoler, og har planer for videregående skole og flerbrukshall, høyblokk med studentboliger, en ny universelt utformet Diakonhjemmet T-banestasjon, som skal erstatte dagens stasjoner på Frøen og Steinerud, spisesteder og ulike servicetilbud. 

Felt E: Her vil det også bli være plass til campus for høgskoler, servicetilbud innen helse og trening, kontorer, bevertning etc.

Felt F: Parkområde

 

Nedenfor finner du en beskrivelse av de ulike delprosjekene i reguleringsplanen som er under planlegging. Denne oversikten vil bli kontinuerlig oppdatert. 

 

Felles satsinger DH

I tillegg til de enkelte delprosjektene er det også større utviklingsprosjekter som gjelder hele området og som delvis også går utenfor selve DH.