Mangfold

Diakonhjemmet hage skal kjennetegnes av mangfold. 

Fra før har vi sykehus, apotek, VID vitenskapelige høyskole med 2000 studenter, utleieboliger, barnehager, og omsorgstjenester på den 130 mål store eiendommen. 

I reguleringsplanen, som omfatter ca 48 mål tar vi høyde for å kunne bygge både videregående skole, sykehjem, 160 nye studentboliger, næringsbygg, flerbrukshall, barnehage, og 255 boliger for salg.

Utbyggingen skal kjennetegnes av mangfold – klikk på filmen og se litt av det mangfoldet som skal skapes i samspill med eksisterende virksomheter på Steinerud i Oslo. 

Miljø

Innføringen av miljøsertifiseringen BREEAM Communities gir oss en metodikk for å kunne bygge bærekraftig. 

Gjennom sårbarhetsanalyser og mulighetsanalyser ser vi ikke bare på energiforbruk og CO2-utslipp. Det jobbes med alt fra solstudier, til grønne korridorer, økologi og solcellepark på takene. 

Vi ser på vannhåndtering og internt vannforbruk, og vi prøver å løse utfordringer knyttet til inneklima og for lav luftfuktighet. Her leter vi etter nye løsninger, og ønsker kontakt med andre som har kommet lenger enn oss. 

En viktig brikke i miljøsatsingen er planer om en ny T-banestasjon. I dag er det bortimot umulig å komme seg videre fra de to nærmeste T-banestasjonene til sykehuset, høgskole og eldreboliger – hvis du kommer med barnevogn eller rullestol. 

I tett samarbeid med Sporveien er målet å bygge en ny T-banestasjon, som erstatter Frøen og Steinerud. En sentralt plassert, topp moderne og universelt utformet stasjon som gjør det mulig for alle å reise kollektivt til og fra Diakonhjemmet.

Møteplass

Vi skal bygge bygninger. Men det er innholdet i bygningene, samspillet mellom virksomheter, og livet mellom husene som er det viktigste. 

Det er her vi skal skape det unike. 

Derfor skaper vi møteplasser mellom generasjoner. Derfor skal vi fylle alle 1.etasjene med et vidt spekter av servicetilbud og aktiviteter. 

Det er satt av ca 30.000 kvm til næringsarealer fordi vi ønsker å knytte til oss offentlige og private virksomheter og skape et innovasjonssenter for helse og omsorg. Vi har allerede i dag et ledende miljø innen utdanning, forskning og utvikling. 

Ambisjonen er å koble disse miljøene sammen, og etablere en næringsklynge som kan levere viktige bidrag for å løse utfordringene vi står overfor innen helse-og omsorgssektoren. 

*) Simulert i SIMIEN – sammenlignet med dagens krav i TEK17.