Om oss

Det norske Diakonhjem er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke, og har som formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Ifølge formålsparagrafen skal dette skje blant annet gjennom «å utfordre og utruste til tjeneste for å gi omsorg og hjelp til mennesker i nød, fremme rettferdighet og likeverd og bidra til forsoning og vern om skaperverket».

Diakonhjemmet eier og driver en rekke virksomheter som sammen bidrar til å realisere formålet, og som yter et bredt tilbud av tjenester innen helse, omsorg og utdanning.