Hva er Omsorg+

Omsorg+ er boliger tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har utfordringer med å bo i egen bolig.

Omsorg+-boligene er bemannet hele døgnet ved en husvert. I aktivitetssenteret vil en ha mulighet for sosiale fellesskap og bruke tilbud som for eksempel kantine, kulturarrangementer, treningssenter, fotpleie, frisør, kiosk eller butikk.

Fakta om Diakonveien Omsorg+

På disse to webkameraene kan du følge med på hvor langt byggingen har kommet.

Slik så det ut: Bli med på en flytur over området der det nå bygges 124 omsorgsboliger. 

ByggekameraByggekamera