Hva er Omsorg+

Omsorg+ er boliger tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har utfordringer med å bo i egen bolig.

Omsorg+-boligene er bemannet hele døgnet ved en husvert. I aktivitetssenteret vil en ha mulighet for sosiale fellesskap og bruke tilbud som for eksempel kantine, kulturarrangementer, treningssenter, fotpleie, frisør, kiosk eller butikk.

 

Slik kan du søke om bolig i Diakonveien Omsorg+

Du søker Oslo kommune om å leie bolig i Diakonveien Omsorg+. Du kan søke om å leie bolig i ethvert Omsorg+ i Oslo kommune, uavhengig av hvilken bydel du bor i. Bydelstilhørighet gir ingen fortrinnsrett i vurderingen av hvem som skal få leie bolig i Omsorg+.

Her kan du lese mer om Omsorg+-boliger og hvordan du søker om plass.

Her kan du laste ned Bydel Vestre Aker sin brosjyre om Diakonveien Omsorg+

Har du spørsmål angående søknad:
Ta kontakt med Bydel Vestre Aker på telefon 23 47 60 97

Slik så det ut: Bli med på en flytur over området der det nå bygges 124 omsorgsboliger.