Slik så det ut før byggearbeidene tok til

Slik så det ut før byggearbeidene startet i Diakonveien. Her bygges det nå 124 omsorgsleiligheter, som skal stå ferdig i august 2020.