Hopp til hovedinnhold

Felles Miljøstasjon

Diakonhjemmet er i gang med et forprosjekt som skal se på muligheten for å etablere en miljøstasjon for Diakonhjemmet hage. Dette er en del av Diakonhjemmets omfattende bærekraftsmål.

Avfall samles opp i underjordiske rørsystem til en sentral miljøstasjon hvor det sorteres og hentes med bil. Illustrasjon: Envac
Oppdatert:

Container-stasjon

Bygget er i prinsippet en container-stasjon tilknyttet et prosessanlegg/vakumanlegg som samler avfall fra omkringliggende bygninger og sorterer dette i konteinere klart for henting med bil. Teknisk anlegg for vakuum-anlegget skal installeres i bygget. 

Bærekraftsmål

Etableringen av en sentral miljøstasjon vil gi store miljømessige gevinster. Trafikkbelastningen på området vil bli redusert da man kan innskrenke antall plasser for avhenting av avfall på tomten. Redusert trafikk vil gi mindre støy, øke sikkerhet for myke trafikanter og åpne for arealbesparelser i de enkelte bygningene.

Bakgrunnen for dette prosjektet er å ivareta en fremtidig effektiv, miljø og trafikkvennlig avfallshåndtering i DH og øvrige bygg på Diakonhjemmet.

Samarbeidsprosjekt

Miljøstasjonen er et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og stiftelsen. Miljøstasjonen skal ligge på parkeringsplassen til sykehuset.

Byggestart

Byggestart: Ikke bestemt

Tidsplan: med forbehold

Slik kan det bli seende ut - lastebiler henter containere med ferdig sortert søppel. Illustrasjon: Envac
Slik kan det bli seende ut - lastebiler henter containere med ferdig sortert søppel. Illustrasjon: Envac

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Sjef for Fellestjenester Kaj Boland.