Hopp til hovedinnhold

Vi vokser sammen

Bygg rommer mennesker, og når bygg samles, så samles også menneskene. Ved fysisk å samle komplementerende diakonale virksomheter legger vi til rette for en enklere hverdag og mer samarbeid. Når mennesker møtes, knyttes bånd som gjør det enklere å utnytte hverandres erfaring og kompetanse – og slik fornye og forbedre diakoniarbeidet. Til det beste for mennesket. For det gode i mennesket. Fra vugge til grav.

Les mer om hva vi vil