Ta en flytur over hagen!

Denne filmen viser hvordan Diakonhjemmet hage kan komme til å se ut når utbyggings-prosjektet er ferdig. Første byggetrinn er under bygging, og resten av reguleringsplanen er til behandling i Oslo kommune. Hele utbyggingen på Diakonhjemmets eiendom på Steinerud i Oslo er på ca 100.000 kvadratmeter, og består av mange deler. Det er summen av alle disse delene – og samvirket mellom dem – som gjør dette prosjektet så unikt.

Aktuelt
Diakonhjemmet bygger felles energisentral Diakonhjemmet bygger nå en felles energisentral der geovarme og gjenbruk av overskuddsvarme fra sykehuset skal gjøre nye energigjerrige bygg tilnærmet selvforsynt med energi til... Les mer
Miljø-karakter: Outstanding! Utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage får høyeste karakter – Outstanding – i første fase av miljøsertifiseringen BREEAM Communities. Les mer
Presentert over tre sider Diakonhjemmet hage er presentert over tre sider i Grønn Byggallianse sitt nye magasin. Les mer

De nærmeste T-banestasjonene til Diakonhjemmet sykehus er ikke universelt utformet – og bortimot ufremkommelig for barnevogn eller rullestol.

Se video

Kristin Ask-Henriksen er prosjekteringsleder for byggingen av Omsorg+-leilighetene i Diakonveien. Det er hun som har oversikt over hva som skjer,  og sørger for at a...

Se video

Lurer du på hva diakoni er for noe - hva det betyr? Du er ikke alene! Vi har stilt spørsmålet til en del folk....

Se video
Diakonale stemmer:
Vi har syklet - vi sykler - og vi kan sykle mer!
Av Elisabeth Aaberge Diakonhjemmet ligger i et område som egner seg for sykling.  I gamle dager syklet budene for å hente melk på nabogården eller levere blodprøver.  Overlegen syklet til og f... Les mer
Fornøyelig om klimadiskusjoner
Av Elisabeth Aaberge Har du fått med deg denne? Les mer
Slik økte vi plastsorteringen på sykehuset
Av Elisabeth Aaberge Diakonhjemmet Sykehus har siden 2017 jobbet med å øke plastsorteringen.  Målet var å øke plastsorteringen med 20% i forhold til nivået i 2016. Det klarte vi, og vel så det. Les mer

Dette er historien om hvordan grunnsteinen ble en grunnstein

Et nytt bygg skal ha en grunnstein. Slik er det bare.

Les mer

De første bikubene er på plass

To bikuber er nå satt ut i parken. Dermed har Steinerud fått 40.000 nye innbyggere – med vinger.

Les mer