Hopp til hovedinnhold

Om hagen

Diakonhjemmet hage skal bidra til at vi sammen kan utvikle vårt arbeid innen helse, omsorg, utdanning og forskning. På denne måten skal vi levere tjenester til beste for menneske og samfunn, nå og i framtiden.

Slik ser Diakonhjemmets eiendom ut i dag. Ca en tredel av eiendommen skal bygges ut de neste årene.

100.000 kvadratmeter nybygg

Diakonhjemmet står foran en storstilt utvidelse av eksisterende virksomhet i Oslo.

Utviklings- og utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage (DH) vil gi ca. 100.000 kvm nybygg plassert i et område på ca 40 mål. Dette området utgjør ca 1/3 av Diakonhjemmets tomt, som er på totalt ca 130 mål.

Fra før har Diakonhjemmet på denne eiendommen bl.a.sykehus, sykehusapotek, VID vitenskapelige høgskole, utleieboliger, to barnehager, og omsorgstjenester. 

Her kan du lese mer om Diakonhjemmets ulike virksomheter.

Her kan du lese mer om Diakonhjemmet Stiftelse.

Første byggetrinn i DH – Diakonveien Omsorg+ – ble ferdigstilt i november 2020.

Reguleringsplan vedtatt i 2020

Reguleringsplanen for DH ble vedtatt av Oslo Bystyre 6. mai 2020. 

Her er en oversikt over de ulike feltene og hva slags formål de er regulert for - se kart: 

De ulike delfeltene

Felt A: Boligbebyggelse: planlagt ca 235 nye boliger pluss en ny barnehage.

Felt B: Her skal det bygges et nytt sykehjem

Felt C: Diakonveien Omsorg+. Byggestart september 2018. Ferdigstilt november 2020.

Felt D: Her skal det bygges en blokk med ca 100 studentboliger, samt lokaler i de nederste etasjene for undervisning, næring, tjenesteytende virksomhet, servicetilbud og forretninger.

Felt E: Her skal det bygges campus for VID vitenskapelige høgskolen, Fagskolen Diakonova, en ny videregående skole, og en en flerbrukshall under torget (blått felt). Her skal det også bygges en ny universelt utformet Diakonhjemmet T-banestasjon, som skal erstatte dagens stasjoner på Frøen og Steinerud. 

Felt F: Parkområde (fredet eikekolle).