Hopp til hovedinnhold

Hva er Diakonhjemmet hage?

Diakonhjemmet hage skal bidra til at Diakonhjemmet og våre virksomheter kan utvikle flere nye tjenester og aktiviteter innenfor helse, omsorg, utdanning og forskning. Målet er å kunne dekke omfattende samfunnsbehov. Det er også å være med på å sikre bærekraftige velferdsløsninger for framtiden. Vi stiller området vårt, med en fantastisk park som kan benyttes av alle, til disposisjon for byen vår.

Parken sør og øst for sykehuset.

100.000 kvadratmeter nybygg

På cirka en tredjedel av eiendommen planlegger vi for å bygge en ny videregående skole med helse- og oppvekstfag og med flerbrukshall, ny utvidet campus for VID for blant annet sykepleierutdanning, et nytt sykehjem og studentboliger. Nye Diakonhjemmet T-banestasjon vil få en sentral plassering inn til torget. 

Utviklings- og utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage (DH) vil gi ca. 100.000 kvm nybygg plassert i et område på ca 40 mål. 

Fra før har vi følgende virksomheter lokalisert på eiendommen: Diakonhjemmet sykehus, VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet Omsorg, Fagskolen Diakonova, Diakonhjemmet Sykehusapotek, utleieboliger og to barnehager. 

Her kan du lese mer om Diakonhjemmet Stiftelse.

Reguleringsplan vedtatt i 2020

Planleggingen av byutviklingsprosjektet startet allerede i 2013. Reguleringsplanen (reguleringsområde S-5083) ble vedtatt i Oslo Bystyre i mai 2020. 

Første byggetrinn – Diakonveien Omsorg+ – ble ferdigstilt i november 2020.

Her er en oversikt over de ulike feltene og hva slags formål de er regulert for - se kart: 

De ulike delfeltene

Felt A: Boligbebyggelse: Her er det planlagt å bygge ca 230 leiligheter pluss en ny barnehage.

Felt B: Nytt sykehjem for ca 138 beboere.

Felt C:  Her ligger Diakonveien Omsorg+ med 124 leiligheter. Ferdig bygd i 2020.

Felt D: Her skal det bygges høyblokk med ca 100 studentboliger. Her kommer det også lokaler for servicetilbud og forretninger. Langs dette feltet skal det bygges for en ny universelt utformet Diakonhjemmet T- banestasjon, som skal erstatte dagens stasjoner på Frøen og Steinerud.

Felt E: Her planlegges en utvidelse av campus for VID vitenskapelige høgskole. Det skal bygges en ny videregående skole med plass til 810 elever. Under det nye torget skal det bygges en ny flerbrukshall, og i tillegg vil det bli lokaler for bevertning, servicetilbud innen helse og trening, og kontorer.

Felt F: Parkområde – som grenser opp mot den frodige parken som omkranser sykehuset.