Informasjon om anleggs- og byggeaktivitet

På denne siden har vi samlet informasjon som er spesielt rettet mot naboer til vår eiendom på Steinerud.

Her vil vi legge ut oppdatert informasjon om bygge- og anleggsaktivitetene som starter opp i januar 2022 – for å forberede byggingen av de ulike delene av Diakonhjemmet hage. 

Er det noe du savner informasjon om – send en epost til hage@diakonhjemmet.no