Informasjon om anleggs- og byggeaktivitet

På denne siden har vi samlet informasjon som er spesielt rettet mot naboer til vår eiendom på Steinerud.

Her vil vi legge ut oppdatert informasjon om bygge- og anleggsaktivitetene som starter opp i januar 2022 – for å forberede byggingen av de ulike delene av Diakonhjemmet hage. 

Spørsmål eller savner du informasjon – send en epost til hage@diakonhjemmet.no 

Ønsker du tilsendt nyhetsbrev ca hver 14. dag med mer detaljert informasjon om bygge- og anleggsarbeider (som vist under)  – send en epost til hage@diakonhjemmet.no