Hopp til hovedinnhold

Anleggsarbeider

På denne siden vil vi samle informasjon om anleggs- og byggearbeidet på Diakonhjemmet de neste dagene og ukene.

Her er et kart over arbeidene som skal foregå i Diakonveien fra uke 50.

Kommende anleggsarbeider

Mer informasjon kommer senere. 

Fra:
Til:

Kommende anleggsarbeider

Vi kommer tilbake med mer informasjon

Fra:
Til:

Arbeid i Diakonveien - nov 2023 – juni 2024

Gravearbeider pågår i Diakonveien fra Borgenveien frem til og med Diakonveien 13. Arbeidene vil  pågå frem til sommer 2024.

OPPDATERING:

  • Mandag 19. februar blir det skjøting av høyspent over Diakonveien ved krysset Diakonveien x Borgenveien. Det blir redusert fremkommelighet for kjørende videre inn Diakonveien.  

  • Går alt etter planen blir det fortløpende graving i Diakonveien. Vi har sett at det er fjell. Det kan bli sporadisk pigging i fra mandag ettermiddag og kommende uke. Omfanget blir klart etter som mer av veien blir blottlagt.

Anleggsarbeidene er en del av en planlagt oppgradering av infrastrukturen i Diakonhjemmet hage, Diakonhjemmets utviklings- og utbyggingsprosjekt. Målet med arbeidet er å forberede de neste byggetrinnene i Diakonhjemmet hage.

​​​​​​​Som følge av gravearbeider er den midlertidige parkeringsplassen PM (den gruslagte parkeringsplassen nord for Diakonveien Omsorg+) stengt for parkering. Parkeringsplassen vil være stengt til byggingen av nytt sykehjem starter på denne tomten. 

Gravearbeidet vil skje i etapper, og vi har fått forsikringer om at entreprenøren vil gjøre sitt beste for å minimere forstyrrelsene for naboene.

Diakonveien blir innsnevret til et kjørefelt med lysregulering.

  • Første fase (des 2023 – januar 2024) blir det arbeider i østre kjørefelt nærmest eneboligene i Diakonveien.
     
  • Andre fase (januar 2024 – april 2024) blir det arbeider i vestre kjørefelt nærmest Diakonveien Omsorg+.
     
  • Tredje fase (april 2024 – juni 2024) blir det arbeider med fortau nærmest Diakonveien Omsorg+.

Vi forstår at dette kan medføre midlertidige ulemper, inkludert redusert tilgjengelighet av veier, støy og støv. Vi vil imidlertid arbeide tett med entreprenøren for å sikre at arbeidet utføres så smidig  som mulig.

Fra:
Til: