Hopp til hovedinnhold

Anleggsarbeider

På denne siden vil vi samle informasjon om anleggs- og byggearbeidet på Diakonhjemmet de neste dagene og ukene.

Mens fortauene foran Diakonveien Omsorg+ og i Diakonveien er stengt må fotgjengere gå langs den blå linjen på baksiden av Omsorg+.
Mens fortauene foran Diakonveien Omsorg+ og i Diakonveien er stengt må fotgjengere gå langs den blå linjen på baksiden av Omsorg+.

Arbeid i Diakonveien

Fortau i Diakonveien stenges midlertidig

Fra tirsdag 21. mai skal fortau på østre side av Diakonveien asfalteres. Når dette arbeidet er ferdig vil det være mulig å gå på denne side av veien. 

Fra 30. april stenges fortauet foran Diakonveien Omsorg+ på grunn av arbeider med å legge nytt fortau på begge sider av Diakonveien. Alle fotgjengere som kommer sørfra må dermed gå på baksiden av Omsorg+ og gjennom parken, eller følge Borgenveien.

  • Biler og syklister vil kunne kjøre i Diakonveien i anleggsperioden, og man vil forsøke å unngå å bruke lysregulering. Men det henstilles til å kjøre forsiktig og tilpasse hastigheten. På grunn av mange tilfeller av høy hastighet er det lagt ut fartsdumper i veien.
  • I første fase av arbeidet skal det legges kantstein på østsiden av veien. Etter ca 3 uker skal fortauet være ferdig, og en vil da åpne fortauet for gående på østsiden av Diakonveien
  • Fortauet på vestsiden av Diakonveien, nærmest Omsorg+, vil være stengt i 5-6 uker.
  • Gjester som skal til Diakonveien Omsorg+ og kommer fra sør kan bruke inngang i Borgenveien som er åpen 8-18. Gjester som kommer fra nord kan fortsatt bruke hovedinngangen. Det er også mulig å parkere i kjelleren, og ta heisen opp.
  • Stengingen av fortauet gjøres for å spare tid – man sparer ca tre uker anleggsarbeider fordi man får utnyttet maskiner bedre.
  • Arbeidet vil være ferdig til sykehuset får en stor leveranse 11. juni. Da vil Diakonveien være klar, og P-plassen nord for Omsorg+ åpnes midlertidig for at de store trailerne skal kunne snu etc.

Diakonveien skal være ferdig til sommeren

Gravearbeider pågår i Diakonveien fra Borgenveien frem til og med Diakonveien 13. Arbeidene vil  pågå frem til sommer 2024.

Anleggsarbeidene er en del av en planlagt oppgradering av infrastrukturen i Diakonhjemmet hage, Diakonhjemmets utviklings- og utbyggingsprosjekt. Målet med arbeidet er å forberede de neste byggetrinnene i Diakonhjemmet hage.

Som følge av gravearbeider er den midlertidige parkeringsplassen PM (den gruslagte parkeringsplassen nord for Diakonveien Omsorg+) stengt for parkering. Parkeringsplassen vil være stengt til byggingen av nytt sykehjem starter på denne tomten. 

Vi forstår at dette kan medføre midlertidige ulemper, inkludert redusert tilgjengelighet av veier, støy og støv. Vi vil imidlertid arbeide tett med entreprenøren for å sikre at arbeidet utføres så smidig  som mulig.

Fra:
Til:

Kommende anleggsarbeider

Vi kommer tilbake med mer informasjon

Fra:
Til:

Kommende anleggsarbeider

Vi kommer tilbake med mer informasjon. 

Fra:
Til: