Hopp til hovedinnhold

Anleggsarbeider

På denne siden vil vi samle informasjon om anleggs- og byggearbeidet på Diakonhjemmet de neste dagene og ukene.

Her er et kart over aktivitetene i uke 45-46 og uke 46-50.

Anleggsarbeid uke 48-50

Se kart over hvor det har vært utført arbeider siden uke 45.  

Det meste av arbeidene er nå ferdig, og veien mellom VID og sykehuset er asfaltert. Gjerdene fjernes og avgrenses til åpne grøfter og steinlegging som ikke er på plass.  

Varelevering må fra uke 45 foregå via Reidar Kobros vei.

Fra:
Til:

Anleggsarbeider fram mot jul

I tiden fram mot jul skal blant annet stativet for Bysykler settes opp igjen, og det skal monteres flere sykkelstativer øst for sykehuset (S1).

Vi kommer tilbake med mer informasjon

Fra:
Til:

Arbeid i Diakonveien - nov 2023 – juni 2024

I november starter gravearbeid i Diakonveien fra Borgenveien frem til og med Diakonveien 13.

Dette er en del av en planlagt oppgradering av infrastrukturen i Diakonhjemmet hage, Diakonhjemmets utviklings- og utbyggingsprosjekt. Målet med dette arbeidet er å forberede de neste byggetrinnene i Diakonhjemmet hage.

Arbeidene er planlagt å starte i begynnelsen av november, og forventes å pågå frem til sommer 2024. Gravearbeidet vil skje i etapper, og vi har fått forsikringer om at entreprenøren vil gjøre sitt beste for å minimere forstyrrelsene for naboene.

Diakonveien blir innsnevret til et kjørefelt med lysregulering.

  • Første fase (nov 2023 – januar 2024) blir det arbeider i østre kjørefelt nærmest eneboligene i Diakonveien.

    OPPDATERING: Rigging av utstyr vil skje i uke 47, og mot slutten av den uken eller i uke 48 kommer gravemaskiner. Eksakt tidspunkt for oppstart av arbeidene avhenger av de siste godkjenninger som må være på plass. 
     
  • Andre fase (januar 2024 – april 2024) blir det arbeider i vestre kjørefelt nærmest Diakonveien Omsorg+.
     
  • Tredje fase (april 2024 – juni 2024) blir det arbeider med fortau nærmest Diakonveien Omsorg+.

Vi forstår at dette kan medføre midlertidige ulemper, inkludert redusert tilgjengelighet av veier, støy og støv. Vi vil imidlertid arbeide tett med entreprenøren for å sikre at arbeidet utføres så smidig  som mulig.

Fra:
Til: