Hopp til hovedinnhold

Anleggsarbeider

På denne siden vil vi samle informasjon om anleggs- og byggearbeidet på Diakonhjemmet de neste dagene og ukene.

Her er et kart over aktivitetene i uke 37-38.

Anleggsarbeid uke 37-38

Etter en lengre tids pause tas arbeidet med infrastruktur opp igjen.

  • Grave- og støyende arbeid starter opp i parken og rundt sykehusets A-fløy.
  • Gangstien fra Diakonveien 10 blir stengt og sykkelparkeringen ved A-fløyen fjernes til og med ut november måned,  mens arbeidet pågår.
  • I uke 37 vil det foregå rigging av utstyr og klargjøring for videre arbeid.
  • I uke 38 vil det kunne forekomme perioder med strømstans for boliger i området. Dette gjelder IKKE for sykehuset, VID  eller Diakonhjemmets bygg.  Selskapet som utfører arbeidene vil informere bolig-naboene om tidspunkt for strømstans.

 

Fra:
Til:

Anleggsarbeid fra uke 45

I uke 45 starter arbeidene utenfor VID i Sykehusgaten. Mens arbeidene pågår vil det kun være myke trafikanter som kan bruke Sykehusgaten.

Varelevering må fra uke 45 foregå via Reidar Kobros vei.

Mer detaljert informasjon kommer senere. 

Fra:
Til:

Arbeid infrastruktur #3

Under planlegging - mer info kommer senere. 

Fra:
Til: