Hopp til hovedinnhold

Nye Diakonhjemmet T-banestasjon

Nye Diakonhjemmet stasjon skal etter planen stå ferdig til skolestart for den nye videregående skolen på Diakonhjemmet i august 2028. T-banestasjonen skal erstatte dagens Frøen og Steinerud stasjon.

Slik tenker man seg at den nye Diakonhjemmet T-banestasjon vil se ut når den står ferdig i 2028. I forgrunnen sees Slemdalsveien og broen som går over T-banelinjen og inn til det nye torget på Diakonhjemmet. Illustrasjon laget av Team Major på oppdrag for Sporveien. Endringer kan forekomme.

Skal erstatte Frøen og Steinerud stasjon

Diakonhjemmet stasjon skal etter planen stå ferdig til skolestart i 2028. Forprosjektet er ferdig, og man er i gang med detaljplanlegging.  

Diakonhjemmet stasjon skal erstatte Frøen og Steinerud T-banesastasjoner som ikke er universelt utformet.

Den nye T-banestasjon vil være universelt utformet, og her kan du gå rett fra T-banen og inn på torget i Diakonhjemmet hage. 

Illustrasjon laget av Team Major på oppdrag for Sporveien. Endringer kan forekomme.
Illustrasjon laget av Team Major på oppdrag for Sporveien. Endringer kan forekomme.
Illustrasjon laget av Team Major på oppdrag for Sporveien. Endringer kan forekomme.
Illustrasjon laget av Team Major på oppdrag for Sporveien. Endringer kan forekomme.

Samarbeid med Sporveien

Oslo kommune har bevilget midler til videre planlegging av Diakonhjemmet stasjon i revidert budsjett for Oslo kommune.

T-banestasjonen planlegges i nært samarbeid med Sporveien

Navnet i bruk til 1936

Steinerud stasjon het Diakonhjemmet stasjon fram til 1936. Som Preben Munthe skriver i  Vinderen historielags medlemsblad nr. 49 (side 30–31):

«Da banen ble åpnet i 1898, hadde den ti stasjoner. To år senere opprettet man Diakonhjemmet stasjon for å betjene ansatte, pasienter og besøkende til sykehuset, som da var åpnet. Stasjonen ble lagt i Stasjonsveien, der Lille Borgenveien og Sverrestien støtte til. Adkomsten til sykehuset var grei. Den gamle veien gjennom Steinerud gård møtte Slemdalsveien kort nedenfor stasjonen. Folk og hestevogner krysset linjen. Etter hvert innså man at dette var risikabelt, og veien ble stengt.

Da ble det rot for mange besøkende. De rotet seg bort på småveier før de kom til sykehuset. Diakonhjemmet var ikke lenger den beste stasjonen for dem. De burde gå av på Frøen, og Diakonhjemmet stasjon burde få nytt navn. Det fikk den i 1936.

Navnebyttet skapte diskusjon. De færreste kjente til at gården der sykehuset lå, het Steinerud. Det påstås også at noen språklige purister syntes at stein smakte av landsmål, og derfor ville foretrekke Stenerud.»

 

Bærekraftsmål

Diakonhjemmet T-banestasjon vil være den første stasjon Sporveien skal sertifisere etter BREEAM Infrastruktur. 

Hele Diakonhjemmet hage skal sertifiseres med BREEAM Communities. Dette er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger.

Byggestart

Byggestart er planlagt i tredje kvartal 2027. Med forbehold om endringer. 

Ferdigstilt

Planen er at stasjonen skal stå ferdig til skolestart 2028. Dette er første skoleåret for den nye videregående skolen som skal bygges på Diakonhjemmet. 

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Sjef for Fellestjenester Kaj Boland.