Hopp til hovedinnhold

Flerbrukshall

Under torget skal det bygges en flerbrukshall. Denne skal brukes av blant annet den nye videregående skolen, idretten og nærmiljøet generelt, noe som vil bidra til å skape liv i området også utenfor normal skoletid.

Behovet for innendørs sportshaller er stort, og under torget i Diakonhjemmet hage vil det bli bygget en flerbrukshall som også kan brukes av lokalmiljøet. Foto: Colourbox

En flerbrukshall for lokalmiljøet

Flerbrukshallen i den videregående skolen er plassert direkte under første etasje som en del av skolens hjerte. Den er en full funksjonell flerbrukshall med tribune, garderober, styrkerom og mulighet for en tredeling av salen. Hallen får dagslys fra overlys fra både torget og fra atriet via en åpning i skolens ankomstareal. 

Den nye VGS samt flerbrukshallen sin plassering innebærer at den ligger i umiddelbarnærhet til park, urbane møteplasser og den nye planlagte Diakonhjemmet T-banestasjon. 

Bærekraftsmål

Flerbrukshallen skal BREEAM NOR sertifiseres. Dette er Europas fremste bærekraft-sertifisering for bygg.

Hele Diakonhjemmet hage skal sertifiseres med BREEAM Communities. Dette er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger.

Byggestart

Kjeller inkludert flerbrukshall - planlagt byggestart tredje kvartal 2024. Med forbehold om endringer. 

Ferdigstillelse

Andre kvartal 2028 - med forbehold om endringer. 

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Sjef for Fellestjenester Kaj Boland.