Hopp til hovedinnhold

Ny videregående skole

Diakonhjemmet vant i 2022 konkurransen om et forprosjekt for bygging av en ny videregående skole med helse- og oppvekstfagprofil i Oslo. Skolen med 810 elever skal drives av Oslo kommune.

Skolen vil ha plass til ca 810 elever og vil ha helse- og oppvekstfagprofil. Foto: Colourbox

Slik skal det bli når det står ferdig

Den nye videregående skole og det nye campus er sentralt plassert i Oslo, og man kan enkelt komme dit fra resten av byen via sykkelstier, Sørkedalsveien og Slemdalsveien samt god T-baneforbindelse. Den nye Diakonhjemmet stasjon skal stå ferdig til skolestart høsten 2028. Denne vil gi direkte adkomst til campus.

Den nye videregående skolen skal være en pioner i sambruk og vil gi stor profileringsverdi for både skolen og samarbeidspartnere. Skolen vil ligge i umiddelbar nærhet til forskning, Diakonhjemmet sykehus, VID høyskole, sykehjem og omsorgsboliger. Arkitekturen inviterer til unike samarbeid og fruktbar interaksjon mellom brukerne av Diakonhjemmet hage. Den nye VGS skal bidra til at Diakonhjemmet hage skal fostre kunnskapsdeling, innovasjon og næringsutvikling.

Diakonhjemmet hage tilbyr allerede flere attraktive læringsarenaer som er åpenbare sambrukslokaler for den kommende VGS. I tillegg ligger det relevante samarbeidspartnere tett på den kommende skolen. Møtet med yrkeslivet, pasienter, eldre og barn vil gi elevene betydningsfull kompetanse og inspirasjon til å velge og fullføre utdannelse knyttet til helse- og oppvekst, samt studiespesialisering. Veien mellom studie og arbeidsliv vil bli enklere da man allerede i tidlig alder har mulighet for å skape profesjonelle nettverk.

Den nye videregående skolen skal være en foregangsskole i sambruk og vil gi stor profileringsverdi for både skolen og samarbeidspartnere. Samarbeidet synliggjøres i de åpne etasjene på bakkeplan og på det aktive torget og gir et bilde av et campus hvor kunnskapsdeling skjer på tvers av alder, utdanning og yrke.

Vant konkurransen

Da Diakonhjemmet vant konkurransen om forprosjektet ble følgende punkter i søknaden særlig fremhevet som avgjørende:

  • Skolen er godt integrert i eksisterende og planlagt fremtidig utvidelse av campusområde.
  • Godt pedagogisk bygningskonsept for en moderne og fremtidsrettet videregående skole, med mulighet for stor variasjon i læringsareal, synlighet og kommunikasjon i bygget.
  • Mange naturlige kontaktflater til samarbeidsaktører og lærere som gir grunnlag for uformelle og uplanlagte møter – dette gjelder både for bygg så vel som utearealer.
  • Gode visuelle og fysiske forbindelseslinjer internt i bygget, mellom bygget og tilstøtende utearealer, og fra prosjektet til det omkringliggende campus.
  • Mangfoldige og varierte uteoppholdsarealer for elevene.
  • Stor fleksibilitet for eventuelle fremtidige endringer.
  • Bevisst forhold til oppfyllelse av stilte krav til energi og miljø, som materialbruk og ombruk/gjenbruk av bygningselementer.

Evalueringskomiteen har bestått av medlemmer fra Utdanningsetaten, jurysekretær fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) samt NAL-oppnevnte arkitekter.

Forprosjekt i gang

Arbeidet med en ny videregående skole i Oslo med fokus på helse- og oppvekstfag er i gang. Utdanningsetaten i Oslo (UDE) og Diakonhjemmet signerte fredag 9. desember kontrakten om forprosjektet til skolen.

Forprosjektet foregår i tett samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo.

Det forhandles nå med Utdanningsetaten om leieavtale som forventes behandlet av Bystyret før årsskiftet 2024/25. 

Bærekraftsmål

Den nye videregående skole skal BREEAM NOR sertifiseres. Dette er Europas fremste bærekraft-sertifisering for bygg.

Hele Diakonhjemmet hage skal sertifiseres med BREEAM Communities. Dette er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger.

Byggestart

Andre kvartal 2025 - med forbehold om endringer. 

Ferdigstilt

Andre kvartal 2028 - med forbehold om endringer. 

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Samfunnskontakt Kirsten Syvertsen.