Hopp til hovedinnhold

Nytt sykehjem

Diakonhjemmet skal bygge et nytt sykehjem med 138 langtidsplasser. Etter planen skal dette stå ferdig høsten 2026.

Behovet for sykehjemsplasser i Oslo er stort - nå bygger Diakonhjemmet et moderne sykehjem med plass til 138 beboere. Foto: Colourbox

Fremtidens langtidshjem

Diakonhjemmets ambisjon for utviklingen av fremtidens langtidshjem for eldre:

 • ​Livsutfoldelse i trygge omgivelser med opplevelse av mening og verdighet.
 • Beboere på langtidshjem skal kunne leve et gjenkjennelig hverdagsliv, i hyggelige omgivelser preget av personsentrert omsorg.​

Det nye sykehjemmet skal plasseres i kort avstand fra Diakonhjemmet sykehus, VID vitenskapelige høgskole, Fagskolen Diakonova. I tillegg er en ny videregående skole som er under planlegging i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo, og skal bygges ved siden av sykehjemmet.

Betryggende for beboerne å ha Diakonhjemmet sykehus i umiddelbar nærhet​

 • Dette vil være våre beboeres lokalsykehus.​
 • Samhandling med sykehusets spesialister innenfor medisin og pleie for å gi beboerne en individuell oppfølging. ​
 • Bistand fra sykehusets ernæringsfysiologer, farmasøyter, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter m.fl. for å tilby beboerne en personsentret oppfølging.​
 • Sykehjemmets ansattte vil være en del av Diakonhjemmets fagutvikling, forskning og undervisning.​
 • Eget sykehusapotek.​

Store synergier for langtidshjemmet å ha VID i nærheten.​

 • VID er en av landets største utdanningsinstitusjoner for sykepleiere.​
 • Sykepleiestudenter vil kunne ha praksis på sykehjemmet.​
 • Beboere og ansatte vil nyte godt av felles fagutvikling, kurs, konferanser etc.​
 • Beboere og ansatte vil nyte godt av felles forskning - forskningsarena for VID.​
 • Simulerings-sentrene.​
 • Studenter som frivillige.​

Bærekraftsmål

Det nye sykehjemmet skal BREEAM NOR sertifiseres. Dette er Europas fremste bærekraft-sertifisering for bygg.

Hele Diakonhjemmet hage skal sertifiseres med BREEAM Communities. Dette er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger.

Byggestart

Første kvartal 2025 - med forbehold om endringer. 

Ferdigstillelse

Andre kvartal 2027 – med forbehold om endringer. 

Illustrasjon: Ratio Arkitekter AS
Illustrasjon: Ratio Arkitekter AS
Illustrasjon: Ratio Arkitekter AS
Illustrasjon: Ratio Arkitekter AS

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Sjef for Fellestjenester Kaj Boland.