Hopp til hovedinnhold

Studentboliger

Oslo har i dag 76.000 studenter, men bare 9.000 studentboliger. Diakonhjemmet har ferdig regulert og byggeklar tomt for studentboliger i Diakonhjemmet hage. Her skal det etter planen bygges 97 studentboliger.

Behovet for studentboliger i Oslo er stort. Foto: Colourbox

Under planlegging

I reguleringsbestemmelsene heter det at:

«Ettroms studentleiligheter skal ha en minste størrelse på 20 m2. Det skal tilrettelegges for minimum to fellesarealer i forbindelse med utgang til takterrasser. Fellesrommene skal være min. 50 m² til bruk for alle beboere i studenthuset. Fellesrommene skal ha direkte forbindelse til vertikale forbindelser. Rommene skal programmeres for ulik bruk. Det skal tilrettelegges for møblerte oppholdssoner i forbindelse med fellesfunksjoner på inngangsplan.»

Det er gjennomført et utvidet skisseprosjekt/forprosjekt der det planlegges for 97 studentboliger, og der 13 av disse er parleiligheter (2HE).

Inntil 20 prosent av leilighetene kan være handikapboliger. 

Størrelse

Reguleringsplanen sier at bygget kan være inntil 12 etasjer - dersom det bygges studentboliger fra 4. etasje til 12. etasje. Maks arealutnyttelse: 9650 kvm BRA.

Forprosjektet konkluderer imidlertid med at det planlegges å bare bygge 10 etasjer, med mulighet for en eventuell 11. etasje. 

Bærekraftsmål

Studentboligene skal BREEAM NOR sertifiseres. Dette er Europas fremste bærekraft-sertifisering for bygg.

Hele Diakonhjemmet hage skal sertifiseres med BREEAM Communities. Dette er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger.

Byggestart

Under planlegging. 

Ferdigstilles:

Under planlegging. 

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Sjef for Fellestjenester Kaj Boland.