Hopp til hovedinnhold

Vi vokser sammen

Bygg rommer mennesker, og når bygg samles, så samles også mennesker. Ved fysisk å samle ulike diakonale virksomheter legger vi til rette for en enklere hverdag og mer samarbeid. Når mennesker møtes, knyttes bånd som gjør det enklere å utnytte hverandres erfaring og kompetanse.

Til det beste for mennesker. For det gode i mennesker – og menneskers liv.

Det er det vi alle jobber for på Diakonhjemmet. Det er denne felles tankegangen om det gode i mennesket, og skaperverket, som gjør alle virksomhetene her til et «oss» – et «oss» som er noe eget, noe viktig, noe bra. Vi jobber alle etter diakonale verdier – til det beste for mennesker, for det gode i mennesker.

Uansett hva de menneskene er. Uansett hvem de er.

Diakoni har vært drevet med helt siden de første kristne menighetene startet med det for snart 2000 år siden. For å hjelpe mennesker som på en eller annen måte behøver det – om det er én gang i livet, eller hele livet. «Fra vugge til grav» var og er det diakonale idealet, og det er nettopp det som er hovedgrunnen til at vi nå bygger Diakonhjemmet hage. Vi skal kunne tjene flere mennesker bedre – i flere deler av livsløpet.

Men Diakonhjemmet hage er jo bare noen bygg?

Ja, men bygg rommer mennesker, og når bygg samles, så samles også menneskene. Ved fysisk å samle komplementerende diakonale virksomheter legger vi til rette for en enklere hverdag og mer samarbeid. Når mennesker møtes, knyttes bånd som gjør det enklere å utnytte hverandres erfaring og kompetanse, og skape en helhet hvor studenter bidrar på sykehjemmet, leger på fagskolen, forskere på sykehuset – og slik fornyer og forbedrer diakoniarbeidet. Til det beste for mennesket. For det gode i mennesket. Fra vugge til grav.

Du kan si det handler om nærhet.

Nærhet mellom likesinnede. Fysisk, mentalt og praktisk. Nærhet gir trygghet. Nærhet gir grobunn for samarbeid, og samarbeid er det som fører oss steder. Sammen blir vi bedre. Sammen blir vi smartere. Sammen blir vi sterkere. Sammen blir vi mer effektive. Sammen blir vi viktigere. Sammen vokser vi – for det vokser gjerne i hager.

Men helt av seg selv går det ikke.

Som en hver hage behøver også Diakonhjemmet Hage pleie. Vi må alle gjøre noe for egen vekst. Det er så klart en utfordring i en hektisk hverdag, men vi må prøve å løfte blikket innimellom, se mulighetene og omfavne dem. Vi må skape møtepunktene og by på oss selv. Gi – og ta imot. Diakonhjemmet hage vil gi anledning til å utøve diakoni bedre. Til enda sterkere å være til det beste for mennesker. Til enda tydeligere å fremme det gode i mennesker – og menneskers liv.