Hopp til hovedinnhold

Ikke bare en videregående skole

Hvordan kan en videregående skole være et godt og interessant sted å være elev både i og utenfor skoletiden? Dette er spørsmål Diakonhjemmets forprosjektgruppe søkte svar på da de inviterte til innspillmøte.

Representanter fra bydeler, frivillige organisasjoner, Utdanningsetaten i Oslo og virksomhetene på Diakonhjemmet var samlet for å få innspill til hvordan vi kan utvikle en videregående skole som tilbyr noe ut over det obligatorisk skolefaglige.
Oppdatert:

Representanter fra bydeler, frivillige organisasjoner, Utdanningsetaten i Oslo og virksomhetene på Diakonhjemmet var samlet til dette møtet. Målet var å få gode innspill til hvordan det skal arbeides for å utvikle en videregående skole som tilbyr noe utover det obligatorisk skolefaglige.

Skolen som møtested

Behovet for en skole som også er med på å skape møtesteder for ungdom, var et gjennomgangstema både hos dem som holdt innledninger og deltakerne på møtet. Det ble oppfordret til å bygge en skole som er tilgjengelig for elevene og området rundt. I appeller ble det fremmet et ønske om en skole for hele Oslo der det skapes åpne møteplasser. En skole som tilbyr populære aktiviteter og som er attraktiv for ungdom, og som forbereder ungdommen på arbeidslivet innen helsefaget.

Innspill til det videre arbeidet

Gjennom gruppearbeid diskuterte deltakerne seg frem til mange ideer om hva som vil gjøre den nye videregående skolen på Diakonhjemmet til en god skole for fremtidige elever. Ideene omfattet mange måter å engasjere ungdom på ved ulike aktiviteter på skolen og i samspill med andre samfunnsaktører. Innspillene tas med inn i det videre arbeidet med forprosjektet, både med hensyn til det skolefaglige innholdet, bruk av bygninger og forholdet til nærmiljøet.

Resultatet av forprosjektet må behandles i Bystyret i Oslo før byggeprosessen kan starte. Planlagt ferdigstillelse av skolen er høsten 2027.

Den videregående skolen er en del av det store utviklingsprosjekt Diakonhjemmet hage.

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Sjef for Fellestjenester Kaj Boland.