Hopp til hovedinnhold

Utvidet campus

Den utvidede campus skal inneholde ulike tilbud for høyskole og undervisning. Fra før er VID vitenskapelige høgskole etablert, Fagskolen Diakonova er på plass og en ny videregående skole skal stå ferdig i 2028.

Flere tusen studenter fra VID, Fagskolen Diakonova og en ny videregående skole vil sette sitt preg på Diakonhjemmet hage i fremtiden.

Slik skal det bli

I november 2020 startet en brukerprosess med workshops for å se på arealbehov og romprogram.

I denne prosessen har man blant annet sett på forhold som sambruk, fellesfunksjoner, arbeidsplasser, undervisningsarealer integrasjon av teknologi og matkonsept.

I januar 2021 vedtok VID vitenskapelige høgskole at de også har et behov for ca 5000 kvm lokaler.

Nå er man i gang med et skisse og forprosjekt.

Et skisse- og forprosjekts primære oppgave er å avklare og prosjektere et nytt bygg. Dette innebærer at man planlegger det nye bygget i tråd med et rom- og funksjonsprogram for den aktuelle brukeren.Det betyr at skisse- og forprosjektet skal forsøke å finne optimale arkitektoniske, bygningsmessige og tekniske løsninger for å løse disse behovene.

Parallelt jobber man med idekonsepter for Diakonveien 14 og 16 – for å se disse i sammenheng med nybyggene.

Campusområdet tenkes som et sted som skal brukes aktivt hele året, det skal være et sted hvor ansatte og studenter trives og får lyst til- og mulighet til å oppholde seg, også etter siste undervisningstime eller arrangement.

Intensjonen er å gjøre de fleste av Diakonhjemmets rekreative utearealer tilgjengelige for personale, pasienter, eldreomsorgsbeboere, barnehagen, studentene og områdets naboer. Attraktive fasiliteter som parker, eikekollene, gågaten etc. skal kunne brukes til ulike behov fra aktive rom til steder for ettertanke. 

Bærekraftsmål

Det nye campus skal BREEAM NOR sertifiseres. Dette er Europas fremste bærekraft-sertifisering for bygg.

Hele Diakonhjemmet hage skal sertifiseres med BREEAM Communities. Dette er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger.

Byggestart

Andre kvartal 2025 - med forbehold om endringer. 

Ferdigstillelse

Tredje kvartal 2028 – med forbehold om endringer.

Samtidig vil også den nye Diakonhjemmet T-banestasjon stå ferdig til studiestart.

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte Sjef for Fellestjenester Kaj Boland.